Wydawanie opinii o innowacyjności


Otrzymaj ocenę swojego pomysłu

- potrzebujesz jej przy składaniu wniosków

m.in. do programów ARP czy NCBiR

od Laboratorium EE -

- prywatnego Centrum Badawczo-Rozwojowego

Opinia o innowacyjności

Opinia o innowacyjności to niezależna opinia eksperta na temat technologii, którą dana firma chce u siebie wdrożyć realizując nową inwestycję. Posiadanie takiej opinii jest często niezbędne przy ubieganiu się o dotacje ze środków Unii Europejskiej, czy przy starcie w konkursach przeznaczonych dla firm, które chcą realizować innowacyjne inwestycje.

Koszt wydania opinii zaczyna się od*:

*szczegółówa wycena zależna jest od poziomu skomplikowania projektu i szczegółowych oczekiwań Klienta

Wykonanie usługi opiniodawstwa w trybie regularnym (14 dni roboczych): 10 tys. zł netto

Wykonanie usługi opiniodawstwa w trybie express (7 dni robocze): 20 tys. netto

Zespół


Lider ds. informatycznych.

Jan dokonuje wysokopoziomowych analiz technologicznych w fazie przed rozpoczęciem projektu. Oznacza to ocenę szans, ryzyk rozwiązywania i mapowania problemów oraz dokonywanie analiz nowych przedsięwzięć. Jan ukończył wydział MiM na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada rozległą

i dogłębną wiedzę programistyczną (także z dziedziny Artificial Intelligence) oraz biotechnologiczną.

Jan Rydzewski

Ludwik Trammer


CTO, Kierownik działu B+R.

Obecnie pracuje nad uzyskaniem tytułu magistra w dziedzinie sztucznej inteligencji na Georgia Tech University. Ponadto jest inżynierem oprogramowania z ponad 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu kodu, produktów i usług cyfrowych.

Ludwik posiada wielką pasję do tworzenia produktów o pozytywnym wpływie społecznym.


Koordynator ds. innowacyjności.

Mikołaj posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowania ze środków unijnych oraz w doradztwie podczas procesu tworzenia dokumentacji projektowej. Ukończył studia na kierunku administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Mikołaj Gajewski

Doświadczenie (przykłady)

  • analiza i ocena innowacyjności w projekcie technologicznym złożonym do NCBR dotyczącym spersonalizowanych kremów genetycznych
  • analiza, ocena i opracowanie koncepcji innowacyjności w zrealizowanym ze środków NCBR projekcie Aplikacje MEMO - narzędzia hamującego proces degeneracji pamięci u seniorów

Zakres opiniodawstwa


  • zebranie informacji, które z elementów linii technologicznej produkcji lub procesu realizacji usługi są innowacyjne, a które pełnią rolę uzupełniającą;
  • analiza informująca, czy wdrażana/kupowana technologia jest innowacyjna względem oferty już istniejącej na rynku i na czym ta innowacyjność polega;
  • sporządzenie badania stanu techniki lub porównania z konkurencyjnymi technologiami;
  • sporządzenie wyczerpującej listy źródeł zebranej w bibliografii.

Sporządzenie uzasadnienia występowania innowacyjności produktowej lub procesowej na podstawie:

Szybkość i wysoka jakość opiniodawstwa

Pomagamy naszym klientom uzyskać pozytywną opinię o innowacyjności. Jeśli proces lub projekt nie jest wystarczająco innowacyjny dajemy wskazówki dotyczące niezbędnych zmian w projekcie.

Koszt sporządzenia dodatkowych wskazówek i poprawek:

250 zł netto / godzina (średni czas sporządzenia uwag / poprawek: 6h)

Efekt końcowy


Dokument: Opinia o innowacyjności stworzona i potwierdzająca innowacyjność przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Laboratorium EE.

KONTAKT

LABORATORIUM EE

ALEJA 3 MAJA 2/49

00-391 WARSZAWA


+48 734 482 835

laboratorium.ee

Obowiązuje od 23 lipca 2019 r.


§ 1 Informacje ogólne


Prezentowana Polityka prywatności przedstawia zasady pozyskiwania i wykorzystywania przez Laboratorium EE informacji, w tym danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://aplikacje.laboratorium.ee/.


§ 2 Informacje o administratorze danych osobowych

Laboratorium EE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy al. 3 Maja 2/49, 00-391 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000664777, NIP 5252593479, REGON 147415997, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5000,00 złotych (zwana dalej: „Laboratorium EE”), jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).


§ 3 Dane kontaktowe

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem wskazanym w § 2 lub drogą elektroniczną pod adresem kontakt@laboratorium.ee


§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe, w których posiadanie weszliśmy w związku ze świadczeniem dla Państwa usług drogą elektroniczną, przetwarzane są:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rodo, w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak: rozpatrywanie reklamacji, wystawianie faktur VAT i dokumentów księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych; Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rodo, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:

- Zapobiegania oszustwom;

- Marketingu bezpośredniego;

- Wewnętrznych celów administracyjnych;

- Analizowania danych.

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo, w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to każdorazowo stosowną zgodę.


§ 5 Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszego Serwisu internetowego wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a także umożliwienia Państwu jego użytkowania. W szczególności obsługi świadczonych dla Państwa usług, usprawniania Serwisu oraz spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Ponadto opracowywania statystyk i dokonywania badań analitycznych za pomocą narzędzi Google Analytics oraz HotJar. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywność w Serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia, z którego Państwo korzystacie i dokonanych przez Państwa ustawień oprogramowania. Gdy odwiedzają Państwo nasz Serwis internetowy wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Nasz Serwis internetowy wysyła te pliki do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki składają się z ciągów znaków będących zakodowanymi informacjami m.in. na temat aktywności na naszych stronach internetowych. Służą nam do ułatwiania Państwu korzystania z Serwisu internetowego. Ponadto, zapamiętywania ustawień takich jak układ strony czy ograniczenia wyświetlanych Państwu ankiet lub reklam. A także, pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis internetowy, co umożliwia jego stałe ulepszanie. Pliki cookies wykorzystywać możemy również w celach marketingowych. W urządzeniach, z których Państwo korzystacie zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, w szczególności spółek Google i Facebook, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie internetowym. Zasady wykorzystywania przez te podmioty plików cookies, znajdą Państwo na ich stronach internetowych. Przykładowo, w przypadku Google, to strona https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl . W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia, z którego Państwo korzystacie. W ten sposób mogą Państwo wyrazić zgodę (w trybie art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego) na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies lub taką zgodę wycofać, blokując przyjmowanie plików cookies. Mogą Państwo także usunąć pliki cookies pochodzące z naszego Serwisu internetowego, jak również od podmiotów, których wtyczki zostały zamieszczone w naszym Serwisie internetowym. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego Serwisu. Na przykładzie przeglądarki Internet Explorer, zmian w zakresie plików cookies (wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies) mogą Państwo dokonać w następujący sposób: wybierając "Narzędzia | Opcje internetowe | Prywatność | Zaawansowane | Zablokuj pliki cookie". Mogą Państwo również usunąć pliki cookies pochodzące z naszego Serwisu, poprzez wybór "Narzędzia | Opcje internetowe | Ogólne | Usuń pliki cookie". Korzystamy z remarketingu i trackingu Google AdWords, Google Analytics, HotJar, Facebook Conversion Tracking oraz Facebook Custom Audiences do reklamowania swoich produktów online. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google AdWords, w tym: odbiorców o podobnych zainteresowaniach, niestandardowych odbiorców o podobnych zainteresowaniach, odbiorców na rynku podobnych odbiorców, odbiorców według cech demograficznych czy lokalizacji. Korzystamy zarówno z własnych plików cookie, jak i plików cookie firm zewnętrznych do informowania, optymalizacji oraz wyświetlania reklam na podstawie historii odwiedzin użytkowników w Serwisie. Robią to także podmioty, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie. Google i inni dostawcy wyświetlają nasze reklamy w Internecie. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia wyświetlanych informacji dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Mogą Państwo także całkowicie zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki. W przypadku Facebooka, jeżeli nie chcą Państwo, aby gromadzone na temat Państwa aktywności informacje były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam, mogą państwo sprzeciwić się temu w Ustawieniach reklam. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako klienci, osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług lub produktów, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych w naszych Serwisach internetowych w związku z zainteresowaniem naszymi usługami, wykorzystujemy je do przedstawienia Państwu oferty. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia. Kiedy prowadzą Państwo rozmowy z naszymi konsultantami za pośrednictwem czatu (rozmowy sieciowe), zazwyczaj są one rejestrowane. Nagrania przechowywane są dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług oraz w celach dowodowych. Jeżeli udostępnili nam Państwo w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną dane takie jak: adres poczty elektronicznej (e-mail), możemy wykorzystywać je w celach marketingowych, kierując do Państwa informacje o wydarzeniach, produktach i rozwiązaniach promujących oferowane przez nas usługi. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas treści promocyjnych. Jak również swobodnie decydować o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranymi środkami komunikacji.


§ 6 Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Możemy wykorzystywać dane osobowe także do oceny niektórych Państwa preferencji osobistych czy zainteresowań. Tego rodzaju monitoring i analiza sposobu w jaki korzystają Państwo z naszych usług pozwala nam także lepiej dopasować je do Państwa potrzeb. System, z którego korzystamy informuje nas jeżeli zainteresuje Państwa lub kupią Państwo wybrany pakiet usług. W takiej sytuacji możemy przygotowywać i przedstawiać Państwu spersonalizowane oferty. Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwo prawo do jej zakwestionowania. Jeżeli nie chcą Państwo abyśmy przygotowywali dla Państwa indywidualne oferty lub reklamy w zakresie oferowanych przez nas towarów i usług przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dokonywanego przez nas profilowania lub przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.


§ 7 Informacje o odbiorcach danych osobowych

Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
- Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności: podwykonawcom w procesie obsługi klienta; handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług; podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi; agencjom reklamowym; podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne. 

- Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, tj.:operatorom pocztowym; bankom i instytucjom płatniczym; 

- Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom. 


Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.


§ 8 Informacje o możliwości przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.


§ 9 Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas bezterminowo. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.


§ 10 Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich prosimy o kontakt z nami, w wygodnej dla Państwa formie. Wówczas, w zależności od treści Państwa wniosku: 

- Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do nich, jak również możemy dostarczyć Państwu kopię danych podlegających przetwarzaniu; 

- Dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych; 

- W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do: usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszenia będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy. Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.


§ 11 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 12 Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych osobowych

Wprowadziliśmy w Laboratorium EE szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych; Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowo powstającymi zagrożeniami; Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy działający z upoważnienia administratora.


§ 13 Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 23 lipca 2019 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym Serwisie internetowym, pod adresem https://aplikacje.laboratorium.ee/.

Polityka prywatności

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Pozwala to m.in. dostosować wygląd strony internetowej oraz reklamy do Państwa preferencji. Pliki cookies wykorzystujemy także w celach statystycznych. Zarządzać plikami coookies mogą Państwa z poziomu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.